News

The Biobank Study of the Year 2023 Awarded to GenomiTerveys project

Dec 1, 2023

(News in Finnish)

Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB on myöntänyt ensimmäisen Vuoden biopankkitutkimus -tunnustuksen Helsingin Biopankin koordinoimalle GenomiTerveys-hankkeelle. Palkittu tutkimus sai kiitosta etenkin sen konkreettisista hyödyistä niin syöpätautigeenien kantajille kuin Suomen terveydenhuollolle.

Ensimmäisenä Vuoden biopankkitutkimuksena palkittu GenomiTerveys-hanke toteutettiin vuosina 2021–2023. Helsingin Biopankin koordinoimassa hankkeessa on kehitetty uusi ennakoiva hoitopolku biopankkien näytteenantajille, joilla on palautuneen tutkimustiedon perusteella kohonnut rintasyöpäriski.

Palkinnon myöntänyt Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB haluaa tunnustuksella huomioida hankkeen ja tuoda esille suomalaisen biopankkitoiminnan merkitystä yksilöllisen terveyden ja hyvinvoinnin mahdollistajana Suomessa. Kilpailun raadissa oli mukana eri lääketieteen alojen edustajia suomalaisista yliopistoista ja hyvinvointialueilta.

– Kaikki kilpailuun tulleet ehdotukset olivat erittäin laadukkaita ja osoittavat, miten korkeatasoista ja innovatiivista biopankkitutkimusta Suomessa tehdään. Suomalaisissa biopankeissa on valtavasti arvokkaita tietovarantoja, joita voidaan entisestään rikastaa uusista biopankkitutkimuksista saatavalla datalla potilaiden ja terveydenhuollon hyväksi, kertoo tutkimus- ja palvelujohtaja Johanna Mäkelä FINBB:ltä.

Palkittu hanke hyödyttää suomalaisia näytteenantajia

Kilpailussa haluttiin palkita tutkimus, jossa hyödynnetään suomalaisten biopankkien aineistoja ja jonka tuottama data palautuu takaisin biopankkeihin. Lisäksi tärkeänä kriteerinä oli, että tutkimuksen tuloksista on potentiaalista terveydellistä ja hyvinvoinnillista hyötyä kansalaisille, biopankkien näytteenantajille tai potilaille Suomessa ja maailmalla.

– On ilo ja kunnia saada GenomiTerveys-hankkeelle Vuoden biopankkitutkimus -titteli. Hankkeessa olemme onnistuneesti pilotoineet luotua toimintamallia, palauttaneet biopankkinäytteen antajille geneettistä riskitietoa ja ohjanneet heidät terveydenhuoltoon seurannan ja hoidon piiriin. Hankkeeseen osallistui suuri määrä biopankkilaisia ja myös biopankkien ulkopuolelta asiantuntijoita, jotka ovat tehneet systemaattisesti töitä biopankkitoiminnan kehittämiseksi, kertoo Helsingin Biopankin sairaalageneetikko Minja Pehrsson.

Sairaalabiopankkien GenomiTerveys-hankkeessa hyödynnettiin FinnGen-biopankkitutkimuksesta biopankkeihin palautunutta genotyyppausdataa korkean rintasyöpäriskin aiheuttavien geenivirheiden seulomiseksi. Lisäksi hankkeessa on hyödynnetty biopankeilla käytössä olevia potilastietokantoja.

– Suomalainen biopankkitutkimus on kansainvälisesti eturintamassa ja palvelee laaja-alaisesti tutkijoita. Erityinen vahvuutemme on biopankkien ja yhteistoiminta ja biopankkiosuuskunta FINBB, jonka palvelut helpottavat tutkijoita ja tutkimuksiin liittyvä byrokratiaa, korostaa Helsingin Biopankin tieteellinen johtaja Olli Carpén.

– FinnGen-hanke on nostanut suomalaisen genomitutkimuksen ja biopankit maailmankartalle. Vahvuutemme, eli toimiva biopankkilaki ja puolen miljoonan näytteen genomitieto, mahdollistavat jatkossakin osallistumisen merkittäviin tutkimushankkeisiin.

Kilpailun raati antoi lisäksi kunniamaininnan HUSin ja Helsingin yliopiston koordinoimalle iCAN-syöpätutkimushankkeelle. Kahdeksanvuotisessa hankkeessa tunnistetaan uusia hoitokohteita ja pyritään parantamaan hoidon edellytyksiä syövän yksilöllisellä profiloinnilla.

Palautuva data tuottaa lisää laadukasta biopankkitutkimusta

FINBB:n tavoitteena on kehittää Suomen terveys- ja biolääketieteellisen tutkimuksen kilpailukykyä tuomalla Suomen biopankkien tietovarannot tutkijoiden saataville kansainvälisesti ainutlaatuisella Fingenious.fi -palveluillaan. Vuoden biopankkitutkimus -kilpailulla haluttiin antaa ansaittua tunnustusta biopankkitutkimukselle ja lisätä tietoisuutta biopankkien aineistojen tutkimuskäytöstä Suomessa.

– Voittajatutkimuksessa kiteytyy missiomme: hyvä saa aikaan hyvää. Tämä koskee niin biopankkinäytteen luovuttajia kuin kustannusvaikuttavaa terveydenhuoltoa naisille, jotka kantavat rintasyöpäriskiä nostavia geenivirheitä. Tulevaisuuden terveydenhuoltomme on parhaimmillaan yksilöllistä, sairauksia ehkäisevää ja eri vakavien sairauksien varhaista hoitamista kustannustehokkaasti, kertoo FINBB:n toimitusjohtaja Marco Hautalahti.

– Suomen biopankkiverkosto on kehittynyt kohti maailman huippua aineistoillaan ja palveluillaan. Kehittämämme Fingenious-palvelu on luokkansa ensimmäinen Euroopassa, sillä sen kautta kaikki tarvittavat palvelut tutkijoille tuotetaan yhden luukun kautta. Suomen biopankit mahdollistavat tämän toiminnallaan.

 

Tietoa sairaalabiopankkien GenomiTerveys-hankkeesta

  • Helsingin Biopankin koordinoimassa hankkeessa selvitettiin, voisiko biopankkitutkimuksissa kertyvän tiedon avulla tuottaa terveyshyötyä myös näytteenantajille.  

  • Näytteistä seulottiin perimän mutaatioita, joihin liittyy korkea syöpäriski.

  • Projektin alussa kehitettiin menetelmiä biopankkeihin palautuvan genomitiedon jatkoanalyyseihin ja rakennettiin kansallinen järjestelmä näytteistä selvitetyn tiedon palauttamiseksi näyteluovuttajille ja terveydenhuoltoon.

  • Yhdessä sairaaloiden kanssa luotiin valmiudet biopankkitulosten varmistamiseksi sekä riskissä olevien henkilöiden ohjaamiseksi perinnöllisyysneuvontaan ja ehkäiseviin toimenpiteisiin, kuten tehostettuun seulontaan tai riskiä vähentävään kirurgiaan.

  • Tutkimustulosten perusteella joka 200. näytteessä todetaan rintasyövälle altistava geenivirhe.

  • Genomianalyysit tuotettiin osana FinnGen-tutkimusta, johon osallistui puoli miljoonaa suomalaista.

  • Lisäksi hankkeessa on hyödynnetty biopankit omistavien sairaaloiden potilastietokantoja.