Projektit

FINBB:n koordinoimat Syöpään sairastuneiden tuorenäytekeräys- ja saatavuuspalveluprojektit päättyivät vuoden 2018 lopussa Sosiaali- ja Terveysministeriön rahoittaman projektisuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen aikana näytekeräystoimintaa yhtenäistettiin ja tehostettiin eri toimenpitein, mahdollistaen tulevaisuudessa kansallisen toimintatavan eri sairaanhoitopiireissä Suomessa.

Vaikka tämä projekti päättyikin, tavoitteena on, että syöpään sairastuneiden tuorenäytteiden kerääminen olisi jatkossa osa sairaaloiden ja biopankkien rutiinitoimintaa ja yhteistyötä. Perusteilla oleva kansallinen syöpäkeskus tulee olemaan osa tätä yhteistyöverkostoa.

Saatavuuspalveluprojektissa käyttöliittymän rakennustyötä edeltävät toimenpiteet on tehty valmiiksi.

Kiitämme kaikkia mukana olleita syöpään sairastuneita potilaita, hoitajia, lääkäreitä, biopankkeja sekä muita osallisia lämpimästi.

FINBB jatkaa maailman parhaan biopankkiverkoston rakentamista yhteistyössä eri terveydenhuollon ja tutkimusmaailman edustajien kanssa. Lisätietoja tarvittaessa: toimitusjohtaja Marco Hautalahti, marco.hautalahti@finbb.fi

 

 

bottomofpage