Biopankkien Osuuskunta Suomi – FINBB

Mikä on FINBB?

Maailman parasta biopankkiverkostoa rakentamassa


Biopankkien Osuuskunta Suomi FINBB:n tehtävä on kehittää Suomen terveys- ja biolääketieteellisen tutkimuksen kilpailukykyä tuomalla Suomen biopankkien ja niiden taustaorganisaatioiden tietovarannot tutkijoiden saataville. FINBB:n toiminta luo arvoa sen jäsenille ja omistajille tuottamalla palveluita kansallisella tasolla.

FINBB on osuuskuntamuotoinen yritys, jonka omistajia ovat viisi hyvinvointialuetta, HUS, kuusi Suomen suurinta yliopistoa sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL). Jäsenbiopankkeja on kahdeksan.

FINBB on toiminut tammikuusta 2020 lähtien eurooppalaisen biopankkiverkosto BBMRI-ERIC:n kansallisena koordinaattorina. Verkoston toiminnassa ovat mukana kaikki Suomen yksitoista biopankkia.

FINBB:n verkosto

Jäsenbiopankit

Jäsenbiopankkeja on kahdeksan: kuusi julkisen terveydenhuollon sairaalabiopankkia, Arctic Biopankki ja THL Biopankki.


Omistajat

FINBB:n perustajia ja omistajia ovat viisi hyvinvointialuetta ja HUS (aiemmin kuusi Suomen suurinta sairaanhoitopiiriä), kuusi Suomen suurinta yliopistoa sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Biopankkien verkosto

FINBB:n jäsenbiopankkien lisäksi verkostossa ovat mukana Veripalvelun Biopankki ja Hematologinen Biopankki. Suomen Terveystalon Biopankki on yhteistyökumppani.

FinnGen

FINBB on FinnGen biopankkitutkimuksen virallinen partneri. FINBB:n päätehtävänä on hankkeen ympärille rakentuvan ekosysteemin koordinointi.

Fingenious -digitaalinen palvelu tutkijoille

Fingenious -digitaalinen palvelu tutkijoille

FINBB yhdistää tutkijat suomalaiseen lääketieteelliseen tutkimukseen digitaalisen Fingenious®-palvelun kautta, joka palvelee sekä akateemisia ja teollisuuden tutkijoita maailmanlaajuisesti. Fingenious®-portaali on yhden luukun palvelu, jonka kautta tutkija pääsee käsiksi suomalaisten julkisten biopankkien kokoelmiin ja palveluihin. Tällä hetkellä mukana on kuusi alueellista sairaalabiopankkia ja kansallinen THL Biopankki.

Mikä on biopankki?

Biopankki on kokoelma biologisia näytteitä ja niihin yhdistettäviä terveystietoja. Näytteet ja niihin liittyvät tiedot ovat tärkeä resurssi lääketieteelliseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen, joiden tavoitteena on ymmärtää tautimekanismeja, ehkäistä sairauksia ja kehittää uusi diagnoosimenetelmiä tai hoitoja.

Biopankkilaki turvaa luovuttajan oikeudet ja mahdollistaa luovuttajan suostumuksella näytteiden ja tietojen keräämisen ja tallettamisen biopankkeihin käytettäväksi erilaisiin tuleviin tutkimustarpeisiin. Biopankkitoimintaa Suomessa valvoo Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA. Vain FIMEA:n rekisteröimä biopankki voi harjoittaa biopankkilaissa säädeltyä biopankkitoimintaa.

Uutiset

Suomen biopankit

FINBB:n omistajat