Hackathonissa kuvat kertoivat enemmän

Sanonnan mukaan kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tuhat sanaakaan ei riitä kuvaamaan kaikkea sitä, mitä biopankit tekevät, mitä hyötyä niistä on terveydenhoidon tutkimukseen ja sitä kautta ihmisten elämään. Biopankkien toiminnan ja aineistojen visualisointi voisikin olla ratkaisu sille, että tutkijat sekä muut terveydenhoidon toimijat saisivat parhaan mahdollisen hyödyn irti biopankeista. Millaisia visualisointeja sitten voitaisiin tehdä – tähän kysymykseen lähdettiin ideoimaan vastauksia suomalaisten biopankkien yhteisessä hackathonissa Accenturen vetämänä. Lue myös Hoiva&terveyden artikkeli tilaisuudesta

Kaksipäiväisessä hackathonissa mukana oli paria poikkeusta lukuun ottamatta edhttps://hoivajaterveys.fi/biopankit-kokeilivat-tarinankerrontaa-hackathonin-avulla/ustajia kaikista Suomen biopankeista. Hackathon startattiin tarttumalla biopankkien viiteen keskeiseen haasteeseen ja näiden mukaan osallistujat jakautuivat myös viiteen ryhmään:

 1. Biopankkien arvo kirkkaaksi kansalaiselle – autetaan kansalaista tutkimaan ja ymmärtämään biopankkien toimintaa datavisualisointien avulla

2. Saatavuusnäkymä tutkijalle – etsi ja ideoi uusia tutkimusaiheita

3. Saatavuusnäkymä Suomen markkinoimiseksi maailmalle – miten visualisoidaan Suomen aineistoja mm. kansainvälisille sidosryhmille

4. Biopankin johtaminen tiedolla – ideoidaan visualisointeja biopankin johdon tueksi

5. Hoitojen vaikuttavuus – kirkastetaan visualisoinnin avulla hoitojen ja biopankkien vaikuttavuutta

Ideointivaiheessa käytettiin työmenetelminä muun muassa loppukäyttäjän näkökulmia kirkastavaa empatiakarttaa ja erilaisia tarinankerronnan menetelmiä. Tavoitteena oli se, että mikään visualisointi ei auta, jos se ei kiinnosta ja puhuttele kohderyhmää, oli kohteena sitten tutkija, lääkäri tai esimerkiksi tavallinen kansalainen. Ja jotta voi tietää, miten vastaanottaja asiat kokee, pitää kyetä asettumaan hänen asemaansa!

(Susanna Isohanni, Accenture)

bottomofpage