FINBB

FINBB on biopankkien osuuskunta, jonka omistajia ovat suomalaiset yliopistot ja yliopistosairaalat. FINBB:n jäseniä ovat kaikki Suomen sairaalabiopankit. 

Osuuskunnan tavoitteena on luoda Suomeen kansainvälisesti edistyksellinen biopankki-infrastruktuuri. Osuuskunta toimii biopankkialan asiantuntijana ja edunvalvojana yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. FINBB tulee tulevaisuudessa toimimaan keskitettynä luukkuna suomalaiseen biopankkiaineistoon sekä akateemisille tutkijoille että sairaanhoidon lääke- ja tuotekehitykselle. Osuuskunnan yhtenä päätehtävänä on tukea suomalaisten biopankkien toimintaa ja siten antaa niiden keskittyä perustehtäväänsä; näytteiden keräämisen, tallettamiseen ja rikastamiseen. Tähän pyritään yhtenäistämällä biopankkien toimintatapoja, kehittämällä niiden työvälineitä ja yksinkertaistamalla prosessia. Osuuskunta tarjoaa jäsenbiopankeille mm. koulutusta, konsultointia ja erilaisia asiantuntijapalveluita kuten tietojärjestelmä-, projektinhallinta- ja sopimuspalveluita.  FINBB tarjoaa jäsenilleen myös niiden tarvitsemia tukitoimintoja; juridista, kaupallista ja viestinnällistä apua. Osuuskunta haluaa lisätä kansalaisten tietoutta biopankkitutkimuksesta, sen merkityksestä terveyden edistämisessä ja uusien hoitomuotojen kehittämisessä ja turvata kaikille oikeuden päästä tutkimuspotilaaksi. Biopankkien osuuskunta tekee myös aktiivista yhteistyötä genomikeskusta sekä valtakunnallista syöpäkeskusta ja neurokeskusta suunnittelevien työryhmien kanssa.

bottomofpage