hyvänketju anchor target
mitentoimitaan anchor target
faq anchor target
FAQ - Usein kysytyt kysymykset

Mikä on avustuskelpoinen näyte?

Avustuskelpoinen näyte on biopankkiin kerätty syväjäädytetty (fresh frozen, FF) maligni kasvainkudosnäyte ja biopankkiin kerätty preoperatiivinen nestebiopsianäyte (plasma).

Voidaanko nestebiopsianäytteitä ottaa, jos potilas on saanut säde- tai neoadjuvanttihoitoa?

Preoperatiivinen nestebiopsianäyte voidaan ottaa, vaikka potilas on saanut säde- tai neoadjuvanttihoitoa. Preoperatiivisen nestebiopsianäytteen edellytyksenä on kuitenkin se, että potilas on menossa kirurgiseen hoitoon, jossa on tarkoitus poistaa tuumori.

Voidaanko potilaalta ottaa nestebiopsianäyte, mikäli hänelle on annettu anestesia-aineita?

Nestebiopsianäytteen ei suositella otettavaksi, mikäli potilaalle on annettu anestesialääkitystä. Anestesia-aineiden vaikutuksista nestebiopsianäytteen laatuun ei ole tutkimustietoa.

Voidaanko nestebiopsianäytettä ottaa arteriakanyylista?

Nestebiopsianäytteet ottamista arteriakanyylista ei suositella. Arteriakanyylista otetusta nestebiopsianäytteistä ei ole toistaiseksi riittävästi tutkimustietoa saatavilla.

Jaetaanko nestebiopsiaplasmanäyte eriin ennen pakastamista?

Mikäli on tiedossa ctDNA-eristysmenetelmä ja menetelmään tarvittava plasmavolyymi, voidaan plasmanäyte jakaa eriin (esim. 2ml:n erät). Plasmanäytteen jakaminen eriin ei ole kuitenkaan välttämätöntä ja se voidaan pakastaa kokonaisuudessaan esim. 5ml putkeen.

Mikä on tavoiteltu tuorekudospalan koko?

Tuorekudosnäytteen koko on noin 5x5x5mm tai 10x3x2mm tai halkaisijaltaan 5mm näyte (stanssilla otettu). Yksittäisen tuorekudospalan koko ja määrä perustuvat aina patologin tapauskohtaiseen arvioon. Yksittäisen näytepalan koko voi olla myös huomattavasti suurempi, mikäli tuumori on rakenteeltaan löyhää (pieni tiheys) ja sisältää arvioilta vain muutamia syöpäsoluja.

Montako tuorekudospalaa pakastetaan yhteen putkeen?

Suositus on, että yhteen putkeen pakastetaan yksi tuorekudospala. Näin mahdollistetaan yksittäisten näytteiden helppo käyttöönotto ja riittävyys mahdollisimman monen tutkimuksen käyttöön.

Montako tuorekudosnäyteputkea voidaan minimissään ottaa?

Biopankkiin otettavien tuorekudosnäytepalojen määrä riippuu tuumorin koosta ja sen riittävyydestä. Patologi tekee arvion aina tapauskohtaisesta. Tavoitteena on ottaa 4 malignia palaa, kukin omaan putkeensa. Myös vähemmät näytemäärät (1-3 palaa/tuumori) talletetaan.

Ovatko parittomat tuorekudos- ja nestebiopsianäytteet avustuskelpoisia?

Tavoitteena on saada samasta potilaasta näytepari. Näytepari koostuu sekä preoperatiivisesta nestebiopsianäytteestä että syväjäädytetystä kasvainkudosnäytteestä. Kumpikin näyte on myös yksittäisenä avustuskelpoinen.

Onko tuorekudosnäyte avustuskelpoinen, jos FFPE-käsiteltyä vastinpalaa histologian selvittämiseksi ei ole otettu?

Tuorekudosnäytteiden osalta on tavoitteena, että FFPE-käsitelty vastinpala on otettu ja kudoksen histologia voidaan näin ollen nopeasti selvittää. Mikäli tuorekudoksesta ei ole FFPE-käsiteltyä vastinpalaa otettu, voidaan histologia tarvittaessa selvittää myöhemmin jääleikkeen avulla (huomattavasti työläämpi ja vaativampi tapa).  Mikäli tuorekudosnäytteestä ei ole otettu FFPE-käsiteltyä vastinpalaa, näyte on kuitenkin avustuskelpoinen.

Mitä näytetietoja raportoidaan ja milloin?

Tuorekudos- ja nestebiopsianäytteistä raportoidaan FINBB:lle kerättyjen näytteiden määrät, keräyskuukausi diagnoosi ja elin, josta tuorekudos on otettu sekä nestebiopsianäytteiden osalta lisäksi verinäytteen otossa käytetty putki. Näytteet raportoidaan FINBB:lle kolmessa erässä: 1.erä 30.4.2018, 2.erä 31.8.2018 ja 3.erä 30.11.2018 (Kaikki kustannukset viimeistään viimeisenä raportointipäivänä).

ajankohtaista anchor target

Hackathonissa kuvat kertoivat enemmän

Uusi toimitusjohtaja valittu

bottomofpage